Valkenswaard

Formulieren

Evenement Evenementenvergunning
Evenement Melden gegevens meerjarig vergund evenement
Evenement Verzoek kosteloos lenen gemeentelijke materialen (in relatie tot evenement)
Evenement Melding of vergunning loterij of ander kansspel
Evenement Collectevergunning
Evenement Aanwijzen verkeersregelaars
Evenement Ontheffing nachtverblijf buiten kampeerterrein
Evenement Vergunning brandveilig gebruik (op grond van Brandbeveiligingsverordening)
Evenement Ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet
Horeca Ontheffing tijden schenken alcohol
Horeca Ontheffing festiviteit
Horeca Terrasvergunning
Horeca Drank en horecavergunning voor niet-commerciële doeleinden
Horeca Drank en horecavergunning voor commerciële doeleinden (eenmanszaak of natuurlijk persoon)
Horeca Drank en horecavergunning voor commerciële doeleinden (vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap)
Horeca Drank en horecavergunning voor commerciële doeleinden (overig)
Horeca Exploitatievergunning horecabedrijf (eenmanszaak of natuurlijk persoon)
Horeca Exploitatievergunning horecabedrijf (vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap)
Horeca Exploitatievergunning horecabedrijf (overig)
Horeca Melding wijziging leidinggevende horecabedrijf
Openbare weg Vergunning tijdelijke ingebruikname openbare ruimte
Openbare weg Omgevingsvergunning aanleggen of wijzigen uitweg
Openbare weg Ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen
Bouwen, gebruik en slopen Sloopmelding/asbestverwijdering
Bouwen, gebruik en slopen Omgevingsvergunning (ver)bouwen
Bouwen, gebruik en slopen Conceptaanvraag (ver)bouwen
Bouwen, gebruik en slopen Conceptaanvraag ruimtelijke ontwikkeling
Bouwen, gebruik en slopen Melding voortgang uitvoering bouw- of sloopwerkzaamheden
Groen en afval Omgevingsvergunning kappen boom/vellen houtopstand
Groen en afval Stookontheffing
Verkopen goederen Ontheffing Winkeltijdenwet
Verkopen goederen Ontheffing flyeren
Verkopen goederen Standplaatsvergunning (permanent)
Verkopen goederen Standplaatsvergunning (incidenteel)
Overig Vergunning verhuren leegstaande woning
Overig Verlengen vergunning verhuren leegstaande woning
Overig Informatieverzoek dossier/bouwtekeningen
Overig Indienen zienswijze/inspraak
Overig Indienen bezwaar